Monthly Archives: April 2018

HAMMASHUOLTOA SIERRA LEONEEN – SLOF DENTAL PROJECT

Terveydenhuollon tilanne Sierra Leonessa jatkuu vaikeana ebola-epidemian loppumisen jälkeenkin. Hammaslääkäreitä toimii maassa vain 6, vaikka väestöä on yli 7 miljoonaa. Hammashuollon ammattilaisista ja tarvikkeista onkin huutava pula.

SLOF on käynnistänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa projektin, jonka tavoitteena on parantaa hammashuollon palveluiden tarjontaa. Nuovo Nordic Healthcare Services lahjoittaa ilmaista konsultaatiota hammas- ja yleislääkäreille. Keräämme myös hammaslääkärin tarvikkeita kuten hoitotuoleja ja toimitamme ne Sierra Leoneen.

Kuva 1. Hammaslääkärin työtaso Freetownissa (Connaught Hospital). Kuva: John Bairoh. SLOF ry

Kuva 2. Hammaslääkärin hoitohuone ja potilaiden odotustila samassa huoneessa Freetownissa (Connaught Hospital). Kuva: John Bairoh. SLOF ry

Projektiin koostuu kolmesta alaprojektista vuosina 2018-2019. Haluatko mukaan auttamaan? Kysy lisää: susanna.bairoh(a)slof.fi

Yhteistyökumppanina Nuovo Nordic Healthcare Services – konsultaatiota lahjoituksena [linkki] http://nuovonordic.com/?q=node/577